Make your own free website on Tripod.com

PENCEGAHAN, SIASATAN DAN PENGUATKUASAAN 

Objektif 

    Membantu, memulih dan meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga, kanak-kanak dan orang tua dan yang susah (secara am pendapatan bulanan kurang dari RM300 sebulan sekeluarga) dan sengsara, orang cacat dan remaja supaya dapat hidup secara normal yang boleh dan juga mengawal dan mengurangkan kegiatan pengemis dan orang papa ditempat awam serta membantu dalam mengurangkan penderitaan mereka yang terlibat.

    Menentukan taman asuhan kanak-kanak (di bawah umur 4 tahun) memberi asuhan yang bermutu dan sesuai dengan perkembangan kanak-kanak yang menyeluruh  

Aktiviti 

    Pengurusan

    Merancang, mengurus dan meningkatkan perkhidmatan.

    Mentadbir dan mengawal perkhidmatan luar.

    Mengesan, menilai dan menyelaras perlaksanaan perkhidmatan.