Make your own free website on Tripod.com

PERKHIDMATAN LUAR 

    Mengumpul dan mengenal pasti maklumat asas mengenai masalah kanak-kanak untuk perkhidmatan selanjutnya.

    Menyiasat dan menyediakan laporan mengenai kanak-kanak yang :-

1.  Memerlukan bantuan kewangan.

2.  Memerlukan jagaan dan perlindungan dan untuk mendapatkan perintah Mahkamah.

    Menguruskan kemasukan ke Institusi.

    Menyediakan bantuan dalam bentuk kewangan dan lain-lain perkhidmatan kepada kanak-kanak, orang tua, orang papa, orang cacat, juvana dan wanita gadis, keluarga dan pesakit melarat.

    Menyelia kes kanak-kanak, orang tua, orang papa, orang cacat, juvana dan wanita gadis dan keluarga yang diberi bantuan dan yang keluar dari institusi

    Menjalankan kerja-kerja kes, kaunseling bagi memulihkan kanak-kanak, orang tua, orang papa, orang cacat, juvana dan wanita / gadis kearah berdikari supaya berfungsi semula dalam masyarakat.

    Perkhidmatan rawatan, jagaan dan pemulihan bagi orang-orang yang cacat anggota, penglihatan, pendengaran dan cacat akal menerusi urusan pendaftaran, rujukan pelbagai rancangan latihan, kaunseling, bantuan kewangan dan penempatan kerja.

    Perkhidmatan pencegahan dan pemulihan akhlak bagi pesalah juvana, pesalah dewasa serta wanita dan gadis yang menjadi mangsa pelacuran atau terdedah kepada bahaya moral.

    Melaksanakan pelbagai program latihan untuk pekerja sosial/kebajikan dalam perkhidmatan awam dan badan-badan sukarela agar mereka dapat menyampaikan perkhidmatan dengan berkesan.

    Memberi khidmat sokongan kepada jabatan-jabatan Kerajaan yang berunsurkan kebajikan bagi golongan tertentu seperti pesara, anggota tentera, pesakit hospital, bantuan dan sebagainya.

    Menggerakkan kesedaran masyarakat ke arah mengamalkan budaya ikram.

    Perkhidmatan Luar juga meliputi beberapa program dalam komuniti seperti berikut

1.      Pusat Aktiviti Kanak-Kanak

2.      Rumah Orang Tua Tidak Berwaris

3.      Pusat Khidmat Sosial Setempat

4.      Pemulihan Dalam Komuniti

5.      Rumah Perlindungan Sosial