Make your own free website on Tripod.com

PEMBANGUNAN KOMUNITI/SOSIAL

Objektif 

    Mempertingkatkan kedudukan sosio-ekonomi komuniti miskin dan termiskin melalui berbagai aktiviti kerja komuniti yang berasaskan berbagai projek sosio-ekonomi, pendidikan sosio, latihan kemahiran serta memperluaskan Program Pemulihan Dalam Komuniti.

    Meningkatkan kegiatan dan program badan-badan kebajikan sukarela sesuai dengan Dasar Kebajikan Masyarakat Negara dalam perwujudan masyarakat penyayang melalui khidmat nasihat dan bantuan kewangan.

    Mempertingkatkan keupayaan dan kedudukan sosio-ekonomi golongan orang cacat melalui bengkel-bengkel dan perusahaan di rumah.

    Mengerakkan berbagai sumber pengurusan dan pengeluaran dari sektor swasta untuk keperluan komuniti.

Aktiviti 

    Pengurusan.

    Perancangan dan pembangunan perkhidmatan.

    Khidmat nasihat dan bimbingan yang berkaitan dengan perkhidmatan kebajikan sukarela.

    Pengesanan, penilaian dan penyelarasan.

    Urusan penyertaan komuniti.

    Urusan pertubuhan kebajikan sukarela.

    Urusan bengkel pertubuhan sukarela.

    Urusan penyertaan sektor swasta.

    Urusan penyertaan komuniti

    Urusan pertubuhan kebajikan sukarela

    Urusan bengkel pertubuhan sukarela

    Urusan penyertaan sektor swasta