Make your own free website on Tripod.com

PERKHIDMATAN AKHLAK/WANITA DAN GADIS

         Semua permohonan akan siap disiasat dalam tempoh 1 bulan.

         Keputusan/tindakan adalah tertakluk kepada Peruntukan Undang-undang.

Kanak-kanak Tidak Terkawal:

         Semua permohonan akan siap disiasat dalam tempoh 1 bulan.

         Keputusan/tindakan adalah tertakluk kepada Peruntukan Undang-undang.

Wanita Yang Terdedah Kepada Bahaya Moral:

         Semua permohonan akan siap disiasat dengan serta-merta.

         Keputusan/tindakan adalah tertakluk kepada Peruntukan Undang-undang.