Make your own free website on Tripod.com

PERKHIDMATAN WARGATUA 

Bantuan Orang Tua:

         Semua permohonan akan siap disiasat dalam tempoh 2 minggu.

         Keputusan akan dimaklumkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan diterima.

Kemasukan Ke Institusi Kebajikan:

         Semua permohonan akan siap disiasat dalam tempoh 1 bulan.

         Keputusan permohonan akan dimaklumkan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan diterima.(Kemasukan ke Institusi adalah tertakluk kepada kelayakan dan kekosongan).

         Kemasukan ke Institusi Kebajikan bagi permohonan yang layak adalah tertakluk kepada kekosongan tempat di rumah kebajikan.

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

         Semua permohonan Khidmat Kaunseling akan diberi layanan mesra berasaskan Kerja Ikhtisas.

         Semua maklumat yang diberi di dalam Sessi Kaunseling akan dirahsiakan.

         Pelanggan dibimbing dan dibantu untuk mencari jalan penyelesaian.

Bantuan Kewangan

         Semua permohonan akan siap disiasat dalam tempoh 2 minggu.

         Keputusan akan dimaklumkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan diterima.

Hari-hari Penghargaan Sedunia Bagi Kumpulan Sasar JKMM Yang Diistiharkan oleh PBB

Hari Kanak-Kanak - Oktober
Hari Wargatua - 1 Oktober
Hari Orang Cacat - 3 Disember