Make your own free website on Tripod.com

Senarai Peraturan / Kaedah Berkaitan Dengan Perkhidmatan Kebajikan Masyarakat

1. Peraturan-Peraturan Tempat Tahanan 1950.
2. Arahan-Arahan Pusat Pemulihan Bagi Orang-Orang Cacat Anggota Cheras (Lembaga Pelawat) 1969.
3. Jawatankuasa Kebajikan Budak-Budak Perlembagaan Dan Kewajipan-Kewajipan 1976.
4. Arahan-Arahan Bagi Pusat-Pusat Pemulihan Cacat Akal 1977.
5. Kaedah-Kaedah Worksyop Terlindung 1979.
6. Peraturan-Peraturan Sekolah Yang Diluluskan 1981.
7. Kaedah-Kaedah (Rumah Kebajikan) Orang-Orang Papa 1981.
8. Peraturan-Peraturan Asrama Akhlak 1982.
9. Kaedah-Kaedah Perlindungan Wanita Dan Gadis (Tempat Perlindungan) 1982.
10. Kaedah-Kaedah Bagi Pengurusan Rumah Orang-Orang Tua 1983.
11. Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 1985.
12. Kaedah-Kaedah Tempat Keselamatan Rumah Kanak-Kanak 1992.
13. Peraturan-Peraturan Pasukan Perlindung Kanak-Kanak 1994.
14. Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994.