Make your own free website on Tripod.com
UCAPAN DAN PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH

    Pihak kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada semua penyumbang samada dalam bentuk keewangan, kebendaan, pengehtahuan, kemahiran dan lain-lain kepada Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Istimewa Daerah Langkawi. Budi dan jasa tuan-tuan dan puan-puan tidak terbalas, akan tetap manjadi kenang-kenangan dan didoakan semuga segala sumbangan Ikhlas yang telah diberikan untuk PDK Langkawi dan demi kepentingan kanak-kanak istimewa ini akan diberi ganjaran oleh Tuhan serta mandapat kebahagian hidup didunia serta akhirat.

    Dimaklumkan PDK Langkawi mempunyai akaun Khas atas nama " Pusat Perkembangan Kanak-Kanak Istimewa Daerah Langkawi" di Bank Bumiputra Commerce, Kuah, Langkawi. No. Akaun CA 1570072452. Sumbangan ikhlas dari pihak tuan-tuan dan puan-puan sangat dialu-alukan terima kasih.