Make your own free website on Tripod.com

PERKHIDMATAN OKU

Pendaftaran Orang Kurang Upaya:

         Semua permohonan akan diambil tindakan dalam tempoh 1 bulan.

         Kad Pendaftaran Orang Kurang Upaya akan dikeluarkan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan diterima.

Permohonan Untuk Pemulihan/Kemasukan Ke Institusi Kebajikan:

         Semua permohonan akan siap disiasat dalam tempoh 1 bulan.

         Keputusan permohonan akan dimaklumkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan diterima.(Kemasukan ke Institusi adalah tertakluk kepada kelayakan dan kekosongan).

Permohonan Elaun Pekerja Kurang Upaya:

         Semua permohonan akan siap disiasat dalam tempoh 2 minggu.

         Keputusan akan dimaklumkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan diterima.

Geran Pelancaran:

         Semua permohonan akan siap disiasat dalam tempoh 1 bulan.

         Keputusan akan dimaklumkan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan diterima.

Alat Tiruan/Otopedik:

         Semua permohonan TASKA akan siap disiasat dalam tempoh 1 bulan.

         Keputusan permohonan akan dimaklumkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh permohonan diterima.