Make your own free website on Tripod.com

Memulihkan Orang Kurang Upaya ( OKU ) supaya boleh berfungsi seperti orang biasa.

Memberi kesedaran kepada komuniti / Masyarakat setempat bahawa ada segolongan masyarakat yang tidak berkeupayaan perlukan bantuan.

Memberi pengetahuan, kesedaran kepada oku, ahli keluarga dan saudara mara terdekat dalam aktiviti pemulihan.

Mewujudkan Komuniti Masyarakat penyayang yang mengamalkan budaya ikram.

Memanfaatkan OKU bukan sahaja terlatih dalam pemulihan tetapi juga menggerakkan anggota masyarakat yang berguna dan produktif.