Make your own free website on Tripod.comAktaMakhamah Juvana 1947
(Akta 90)

AktaPerlindugan
Wanita dan Gadis 1973 (Akta 106)


AktaOrang-orang
Papa 1977- 
(Akta 183)


AktaPerlindungan Kanak-kanak 1991

AktaPengangkatan
1952 (Akta 257)

Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952
(Akta 253)

Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 (Akta 308)

Akta Pusat Jagaan 1993 - (Akta 506)

Akta Keganasan Rumahtangga 1994 (Akta 521)

Kaedah dan
Peraturan