Make your own free website on Tripod.com

PERKHIDMATAN KANAK-KANAK 

Bertujuan mencegah dan mengurangkan kesan masalah sosial ke atas 
kanak-kanak serta menentukan penjagaan, perlindungan dan pendidikan 
yang baik bagi kanak-kanak. 

Kumpulan sasar: -

	1. Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang memerlukan perlindungan 
	  dan pemeliharaan 
	2. Kanak-kanak yang memerlukan perkhidmatan / bantuan untuk 
      mengekalkan kedudukan mereka dalam keluarga sendiri atau 
      keluarga ganti. 

Perkhidmatan

	1. Penjagaan dan perlindungan 
	2. Pengambilan anak angkat 
	3. Pemeliharaan anak 
	4. Perkembangan kanak-kanak 
	5. Bantuan kewangan 


PERKHIDMATAN KELUARGA 

Memperkukuhkan institusi keluarga ke arah kesejahteraan.

Kumpulan sasar:-

	1. Individu yang bermasalah 
	2. Suami-isteri yang menghadapi masalah kekeluargaan dan 
      penyesuaian hidup berumahtangga
    3. Keluarga yang menghadapi permasalahan anak seperti displin, 
      tingkahlaku dan hubungan sesama insan. 

Perkhidmatan

	1. Nasihat dan bimbingan / kaunseling 
	2. Perlindungan 
	3. Bantuan kewangan / latihan