Make your own free website on Tripod.com

      Dapat menyediakan program pemulihan dan latihan kepada kanak-kanak kurang upaya diperingkat umur yang lebih awal.

      Kanak-kanak tidak dipisahkan dari keluarga sendiri kerana PDK merupakan pusat harian bukan institusi berasrama.

      Ibu-bapa juga turut dilatih cara-cara pemulihan dan latihan. Oleh itu ibu-bapa dapat meneruskan pemulihan dan latihan di rumah selepas anak pulang dari PDK atau keluarga berpindah ke kawasan lain yang tidak mempunyai program PDK.

      Mewujudkan masyarakat penyayang dan prihatin di antara anggota masyarakat setempat kerana PDK diuruskan sendiri oleh masyarakat setempat.

      Memberi peluang kepada anggota masyarakat khususnya ibu-bapa dan keluarga kanak-kanak kurang upaya melibatkan diri dalam program PDK.

      Dapat meringankan beban ibu-bapa yang mempunyai anak-anak kurang upaya kerana anak mereka mempunyai tempat ( PDK ) untuk dipulih dan dilatih.