Make your own free website on Tripod.com

EHWAL PEMULIHAN

 

Objektif

 

         Membantu memulihkan remaja yang rosak akhlak dan mempertingkatkan kualiti dan taraf hidup orang kurang upaya supaya mereka dapat hidup berdikari dengan memberi pemulihan dan latihan kemahiran yang sesuai.

 

Aktiviti

 

         Pengurusan

         Perancangan dan pembangunan perkhidmatan pemulihan.

         Pengesanan, penilaian dan penyelarasan perlaksanaan perkhidmatan.

         Meneliti dan melantik bagi maksud pengwartaan ahli-ahli Lembaga Pelawat Institusi.

         Khidmat nasihat dan bimbingan bagi perkhidmatan Pemulihan.

         Perkhidmatan Institusi

         Memberi jagaan, perlindungan dan pemulihan kepada golongan remaja yang bermasalah dan orang cacat.

         Menyediakan kemudahan bagi memenuhi keperluan dari segi fizikal, sosial dan rohaniah.

         Menjaga kesihatan dan keselamatan penghuni.

         Memberi pendidikan, bimbingan serta latihan vokasional.

         Menempatkan semula dalam masyarakat melaui pekerjaan/keluarga asal atau ganti.

         Mengadakan aktiviti pengeluaran hasil dan aktiviti yang berkaitan dengan masyarakat setempat.