Make your own free website on Tripod.com

Pendaftaran Orang Kurang Upaya

                        Jabatan Kebajikan Masuarakat Negeri Kedah melalui Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah menjalankan perkhidmatan ini. Perkhidmatan ini sentiasa diteruskan bagi menggalakkan semua orang kurang upaya berdaftar. Tujuan pendaftaran adalah untuk mengumpul data bagi maksud menyediakan perancangan, perkhidmatan, kemudahan kepada golongan ini.

Bantuan kepada Orang Kurang Upaya

Terdapat lima jenis perkhidmatan kepada orang kurang upaya iaitu:-

Program Pemulihan dan Latihan

Elaun Pekerja Cacat

Bantuan Pelancaran

Bantuan Alat Tiruan

Bimbangan dan kaunseling