Make your own free website on Tripod.com

Kakitangan PKMD Baling

 

Bil

Nama

Jawatan

1 Majid bin Derashid Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah
2 Zainul bin Yusuf Pem. Kebajikan Masyarakat
3 Mohd Roslan bin Mohd Said Pembantu Tadbir 
4 Abd. Rahim bin Hj. Abdullah Pembantu Am Rendah

Alamat:

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Baling
09100 Baling,
Kedah darul Aman
TeL: 04-4701329
Fax: 04-4701329