Make your own free website on Tripod.com
Penjagaan dan Perlindungan

Menjaga kepentingan kanak-kanak dengan memberi jagaan dan perlindungan atau menyelamatkan atau memberi bantuan kepada kanak-kanak yang tersisih dari keluarga, dianiaya atau terbiar seperti mereka yang:-

 • teraniaya dan terbiar
 • mengemis
 • tiada tempat tinggal yang tetap
 • terbuang / terdampar
 • mangsa perbalahan keluarga
 • yatim piatu
 • Pasukan Perlindungan Kanak-kanak / Pusat Aktiviti Kanak-kanak

  Pasukan Perlindungan dan Pusat Aktiviti ditubuhkan di negeri dan daerah bagi memberi perkhidmatan untuk keperluan kanak-kanak dan keluarga yang memerlukan sokongan perlindungan kanak-kanak. Aktiviti yang dikendalikan seperti pusat jagaan, kursus pengasuhan dan perkembangan kanak-kanak dan lain-lain dapat membantu usaha mencegah penganiayaan dan pengabaian kanak, ponteng sekolah, kerosakan akhlak dan lain-lain masalah sosial.

  Pengambilan Anak Angkat

  Penempatan kanak-kanak yang tiada keluarga dalam keluarga angkat supaya dapat terus menikmati kebahagiaan hidup berkeluarga.

  Pemeliharaan Anak

  Penempatan kanak-kanak dengan keluarga pelihara jika didapati tidak sesuai ditempatkan sebagai anak angkat.

  Perkembangan Kanak-kanak

   

 • meningkatkan mutu perkhidmatan asuhan kanak-kanak di bawah umur empat tahun, di Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA)
 • meningkatkan mutu asuhan kanak-kanak melalui penguatkuasaan Akta Taska 1984 dan Peraturan Akta Taska 1985.
 • Bantuan Kewangan

  Membantu kanak-kanak dari keluarga yang telah hilang pencari nafkahnya atau tidak berkemampuan kerana keuzuran dan juga kanak-kanak yang tinggal dengan keluarga ganti.