Make your own free website on Tripod.com

Akta Pengangkatan 1952 (Akta 257)

 Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan pengangkatan anak.

 Kemudahan 

  • Memberi peluang kepada orang-orang yang bukan Islam mengambil anak angkat dengan cara yang sah melalui mahkamah. Seorang kanak-kanak yang diambil dengan cara ini, diberi taraf sama dengan anak kandung ibubapa dan anak angkat itu boleh menuntut harta pusaka dan lain-lain kemudahan seperti seorang anak kandung.

Peranan Pegawai Kebajikan Masyarakat 

  • Mendaftar dan menyiasat permohonan.
  • Menjalankan penyeliaan terhadap ibubapa angkat selama 3 bulan sebagai "Guardian ad Item".
  • Menyediakan laporan untuk membantu mahkamah membuat keputusan.