Make your own free website on Tripod.com

Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253) 

Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan mengenai pendaftaran pengangkatan.

Akta ini memudahkan orang-orang berugama Islam atau bukan berugama Islam mendaftarkan pengangkatan anak angkat mereka tetapi pengangkatan ini tidak memberi sama taraf seperti anak kandung khasnya mengenai mewarisi harta ibubapa angkat.